Disclaimer

Schade

De uitgever, Informaxion e-messaging, kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, materieel danwel immaterieel, direct of indirect ontstaan door de inhoud van de informatie -al of niet door derden aangeboden- op de websites of de inhoud van SMS berichten. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.