Een no show is niet alleen een gevaar voor de effectiviteit van het ziekenhuis, maar ook voor de gezondheid van de patiënt. De redenen waarom patiënten zich niet afmelden voor hun afspraak zijn divers. Zo kunnen patiënten de afspraak vergeten, de afspraak niet meer nodig vinden omdat de klachten zijn verdwenen of kennen zij het belang van een tijdig afzeggen niet. Voor de zorgsector in het algemeen is dit een groot probleem.

Kostbare tijd

Gevolgen van no-show

Het gevolg van het hoge no show-percentage is een verspilling van zorg, tijd en middelen. De gereserveerde tijd van de medische specialist kan hierdoor niet doelmatig worden ingezet. Daarnaast worden de wachttijden voor nieuwe patiënten onnodig lang en dalen de opbrengsten van het ziekenhuis, waardoor de kosten van de totale zorg niet volledig gedekt worden. Daarnaast kan een no show ook invloed hebben op de gezondheidstoestand van de patiënt. Het is in het belang van de patiënt om gezien te worden door een arts om een behandeling te ondergaan.

doktor-no-show-noshow

Meer rust

Stand van zaken

Zorginstellingen zijn actief bezig om het no show-probleem terug te dringen om de zorg weer effectief en efficiënt te krijgen. De gereserveerde tijd van een arts kan immers beter gebruikt worden om patiënten te helpen die wel aanwezig zijn. Binnen sommige zorginstellingen worden daarom meer patiënten ingepland voor een spreekuur dan ideaal is. Ook stuurt het ziekenhuis vaak een factuur om de gederfde tijd toch terug te verdienen. Een meer doeltreffende aanpak is om de patiënt vlak voor de afspraak een herinnering te sturen via bijvoorbeeld een SMS-bericht. Een SMS is niet alleen kosteneffectief, maar wordt ook nog door maar liefst 95% van de ontvangers direct gelezen (DDMA).

dokter-no-show-beleid

Hoe implementeer je SMS binnen je huidige processen?

Er zijn meerdere toepassingen voor het versturen van SMS-reminders aan patiënten. U kunt uw zorgsoftware koppelen aan de SMS gateway via een API, een zelfstandige SMS applicatie gebruiken of een email2sms oplossing. Hieronder worden de mogelijkheden uiteengezet zodat u zelf kunt bepalen welke oplossing het best bij uw situatie past.

 

Zorgsoftware koppelen aan SMS-gateway via API

Met een API wordt er een koppeling gelegd tussen uw zorgsoftware en de SMS gateway. De reminders worden dan geautomatiseerd verstuurd. Dit kan desgewenst gepersonaliseerd vanuit uw ECP, ERP of ZIS systeem. De patiënt of client ontvangt bijvoorbeeld een dag van tevoren een persoonlijke herinnering met onder andere de datum en tijdstip van de afspraak.

Externe SMS-applicatie

Soms is een API niet wenselijk omdat er niet zomaar een koppeling met een externe SMS applicaties gelegd kan worden. Het alternatief is een standalone SMS applicatie die volledig los staat van uw zorgsoftware. U maakt een export vanuit uw eigen software en importeert het bestand vervolgens in de SMS applicatie. De gegevens worden via standaard SMS sjablonen in de juiste volgorde gezet en ingepland om te versturen.

Email2SMS oplossing

Een derde alternatief is het versturen van SMS reminders via email2sms. De inhoud en het verzendmoment worden dan bepaald vanuit uw software of e-mail cliënt. Deze geautomatiseerde e-mail wordt door de SMS gateway omgezet en verstuurd als SMS bericht.

Meer informatie?

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of ben je benieuwd naar de mogelijkheden van SMS voor jouw organisatie? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers. Wij helpen u graag verder.